Παράταση της αναστολής των προγραμμάτων Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0.24

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων [Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οκ.20021/20 (ΦΕΚ-956 Β/21-3-20)], που παρατείνει την αναστολή κάθε δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και συναθροίσεις έως και την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και δεδομένου ότι μεσολαβούν οι διακοπές του Πάσχα παρατείνεται η αναστολή των προγραμμάτων Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0.24 για μεγάλες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως πού αυτά υλοποιούνται.  Συνεπώς, θα πρέπει να γίνουν από τους δικαιούχους οι προβλεπόμενες ενέργειες μετάθεσης των προγραμμάτων, τουλάχιστον για μετά τις 27 Απριλίου και μέχρι νεωτέρας. Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Υπενθυμίζεται πως, με βάση την ανακοίνωση του Οργανισμού στις 20 Μαρτίου 2020,  εξαιρούνται από την παραπάνω αναστολή ΜΟΝΟ τα προγράμματα ΛΑΕΚ που αφορούν σε παρακολούθηση προγραμμάτων στα ΑΕΙ και στα οποία η παρακολούθηση μετατρέπεται σε εξ αποστάσεως, βάσει απόφασης του εκάστοτε ΑΕΙ.

 

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.