Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 1/5/2022 έως 31/5/2022.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 1/5/2022 έως 31/5/2022."

Δείτε εδώ την Πρόσκληση