Πίνακες Κατάταξης Ανέργων και λίστες παρόχων στα πλαίσια του "Προγράμματος Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας 18-24 ετών

 

Πίνακες κατάταξης ανέργων & λίστες παρόχων

01-12-2016 Πίνακες Κατάταξης Ανέργων ανά Περιφερειακή ενότητα, ειδικότητα και εκπαιδευτικό επίπεδο

01-12-2016 Λίστα Παρόχων ανά Περιφερειακή ενότητα