Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός προμήθειας υλικών

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός προμήθειας αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων και Φαξ για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων της Διοίκησης του Οργανισμού.

 

Για να δείτε τα τεύχη πρόσκλησης διαγωνισμού  πατήστε εδώ