Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 2.000 ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου

Έναρξη νέου προγράμματος

01-12-2021 Εξαιρέσιμοι Κωδικοί Αριθμών Δραστηριότητας (Ενδεικτικός πίνακας)

07-05-2021 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 07/2021

05-05-2021 Δελτίο Τύπου

27-04-2021 ΦΕΚ 1735/Β/27-04-2021

Για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής πατήστε εδώ

Έντυπα προγράμματος

Υπεύθυνη Δήλωση προγράμματος (Αποδοχή όρων)

Αίτηση Καταβολής Επιχορήγησης