Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών - Ενημέρωση Ανέργων

Ένα νέο πρόγραμμα για 10.000 ανέργους, ηλικίας 30-49 ετών, που θα προκηρύξει το προσεχές διάστημα ο Οργανισμός θα προσφέρει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους ανέργους να προσληφθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Πατήστε εδώ για να δείτε το Δελτίο Τύπου