Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2019-2020

Έναρξη νέου προγράμματος 

19-12-2019 Δελτίο τύπου 

19-12-2019 Δημόσια Πρόσκληση