Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 ατόμων σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

27-04-2021 Ανακοίνωση για επιβλέποντες φορείς

27-04-2021 Ανακοίνωση για παρόχους

27-04-2021 Ανακοίνωση για ωφελούμενους

26-04-2021 Επέκταση χρονικού διαστήματος προγράμματος_Τροποποίηση ΚΥΑ(ΦΕΚ 1712/Β/26-04-2021)

10-03-2021 Οδηγίες εφαρμογής καθαρών αποδοχών-αμοιβών σε ωφελούμενους Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα                                             

23-12-2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με Θέμα: Οδηγίες Εφαρμογής σχετικά με την καταβολή των καθαρών αποδοχών -αμοιβών σε ωφελούμενους που έχουν τοποθετηθεί σε Επιβλεποντες Φορείς, στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς

04-12-2020 Τέταρτη Ανακοίνωση σχετικά με την Δημόσια Πρόσκληση Νο4/2020 του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/Συναφείς Φορείς , Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων

20-11-2020 Τρίτη Ανακοίνωση σχετικά με την Δημόσια Πρόσκληση Νο4/2020 του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/Συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων

05-11-2020 Δεύτερη Ανακοίνωση σχετικά με την Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2020 του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιγφερειών (ΚΚΠΠ)/Συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων

15-10-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την Δημόσια Πρόσκληση  Νο4/2020 και παροχή διευκρινήσεων προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊου

08-10-2020 Ανακοίνωση

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων 

03-08-2020 Δελτίο τύπου

03-08-2020 Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων

03-08-2020 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων

03-08-2020 Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

 

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων 

23-07-2020 Δελτίο Τύπου

23-07-2020 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων 

23-07-2020 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων 

23-07-2020 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων 

 

Έναρξη νέου Προγράμματος 

29-06-2020 Ανακοίνωση 

29-06-2020 Δημόσια Πρόσκληση 

29-06-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ1256/Β/9-4-2020)

29-06-2020 Τροποποιητική ΚΥΑ (ΦΕΚ2186/Β/5-6-2020)

29-06-2020 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέπονται Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

29-06-2020 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο - Ειδικότητες)

29-06-2020 Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)

29-06-2020 Παράρτημα IV (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΠΑ2) 

Δικαιολογητικά 

Βεβαίωση Επιβλέποντα Φορέα για ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ

Βεβαίωση Επιβλέποντα Φορέα 

Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση 

Παρουσιολόγιο 

Πίνακας τοποθέτησης ωφελουμένων 

 

Πρόσφατα Άρθρα