Προκήρυξη δημόσιου τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου στη Μυτιλήνη.

Προκήρυξη δημόσιου τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου, για τη μεταστέγαση της Υπηρεσίας του ΚΠΑ2 Μυτιλήνης.

 

Δείτε εδώ την Προκήρυξη & την Περίληψη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ