Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner)

Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων και ΦΑΧ για την κάλυψη των αναγκών της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της.

Για να κατεβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ