Προμήθεια αναλώσιμου υλικού ( toner ) ΠΔ Κρήτης

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων και ΦΑΞ, για την Π.Δ. Κρήτης και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της.

 

Για την πρόσκληση, πατήστε εδώ.