Προμήθεια διδακτικών βιβλίων για τις ανάγκες των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας διδακτικών βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2017 - 2018.

Για να δείτε την Πρoκήρυξη πατήστε εδώ.