Προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης Π.Δ. Ηπείρου

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της, για ένα έτος.

Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.