Προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης Π.Δ. Θεσσαλίας

Προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης για την κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της, για ένα έτος.

Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.