ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΕΚ ΑΜΕΑ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Προμήθεια ελαφρού φαγητού για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων Νέων & με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2021-2022» προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 43.470,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι ποσού 50.264,56€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Δείτε εδω την Προσκληση