ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: