Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΔΑΝ για το μήνα Μάρτιο 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΔΑΝ για το μήνα Μάρτιο 2021. Για να δείτε την πρόσκληση πατείστε εδώ