Πρόσκληση καθαρισμού κτιρίων Π.Δ. Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων αρμοδιότητας Περ/κής Δ/νσης Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης για το μήνα Ιούλιο 2016.

Για να δείτε την Πρόσκληση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.