Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου στους Β.Ν.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., αρμοδιότητας Π.Δ.Α.Ν.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου στους Β.Ν.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., αρμοδιότητας Π.Δ.Α.Ν.. Για να δείτε την πρόσκληση πατείστε εδώ