Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή Υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων αρμοδιότητας ΠΔΑΜΘ για το διάστημα από 16/03/2021 έωσ 30/04/2021

Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων του  Οργανισμού αρμοδιότητας Περιφερειακής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από 16/03/2021-30/04/2021 προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 27.868,89€ πλέον του ΦΠΑ ,ήτοι ποσού 34.557,42€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ