Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου εως  31-12-2021, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Λεπτομέρειες για την πρόσκληση εδώ ..