Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για συντήρηση για ένα έτος ανελκυστήτων των υπηρεσι'ων ΟΑΕΔ λεκανοπεδίου Αττικής αρμοδιότητας ΠΔΑΝ

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για συντήρηση για ένα έτος ανελκυστήτων των υπηρεσι'ων ΟΑΕΔ λεκανοπεδίου Αττικής αρμοδιότητας ΠΔΑΝ. Για να δείτε την πρόσκληση πατείστε εδώ.