Πρόσκληση για τη συλλογή προσφορών για την Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης της ΕΠΑΣ ΧΙΟΥ, αρμοδιότητας Π.Δ. Αττικής & Νήσων

Πρόσκληση για τη συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών της ΕΠΑΣ ΧΙΟΥ (μέχρι 6.500 λίτρα), για το έτος 2018» χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Χίου, αρμοδιότητας της Π.Δ. Αττικής & Νήσων.

Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ