Πρόσκληση για τη συλλογή προσφορών για την Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των υπηρεσιών αρμοδιότητας Π.Δ. Αττικής & Νήσων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κυκλάδων

Πρόσκληση για τη συλλογή προσφορών για την την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του ΚΠΑ2 Νάξου & του ΚΠΑ2 Σύρου (μέχρι 3.200 λίτρα συνολικά), για το έτος 2018» αρμοδιότητας Π.Δ. Αττικής & Νήσων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κυκλάδων

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ