Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην με απευθείας ανάθεση υπηρεσίας συναγερμού ΠΔ Κ. και Δ. Μακεδονίας

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην με απευθείας ανάθεση υπηρεσία παρακολούθησης και σύνδεσης με το κέντρο λήψης σημάτων των πινάκων συναγερμού των Υπηρεσιών ΟΑΕΔ ΠΔ Κ. και Δ. Μακεδονίας και υπηρεσίας άμεσης επέμβασης για το διάστημα 01/01/2020 - 31/12/2020

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ