Πρόσκληση συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου ΟΑΕΔ για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών συσκευών

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ