Πρόσκληση φύλαξης Υπηρεσιών ΠΔΜ μηνός Σεπτεμβριου 2021

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί, στην ανάδειξη αναδόχων για την & παροχή υπηρεσιών φύλαξης προστασίας των κτιρίων. των υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής  Δ/νσης Κεντρ. & Δυτ.  Μακεδονίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 12.724,91€ πλέον  του ΦΠΑ  24% , ήτοι ποσού 15.778,89 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, σύμφωνα με την περιγραφή των φακέλων και με τον συνημμένο πίνακα υπηρεσιών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι κ΄ΙΙ.
Περισσότερα