Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων του Οργανισμού αρμοδιότητας ΠΔΑΜΘ για το μήνα Οκτώβριο 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του Οργανισμού αρμοδιότητας ΠΔΑΜΘ για το μήνα Οκτώβριο 2021 προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 17.971,32 € πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 22.284,44 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ