Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση σε κατασκηνωτικές επιχειρήσεις, στην περιοχή αρμοδιότητας της Διοίκησης για τον παραθερισμό των παιδιών των υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Δ., κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2021.

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς, για την ανάθεση σε κατασκηνωτικές επιχειρήσεις, στην περιοχή αρμοδιότητας της Διοίκησης για τον παραθερισμό των παιδιών των υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Δ., που διαμένουν στην ίδια περιοχή, κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2021, προϋπολογισμού 52.800,01 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Δείτε την Πρόσκληση ενδιαφέροντοςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16 06 2021