Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας Π.Δ.Ηπείρου για το χρονικό διάστημα 01-05-2021 έως 30-06-2021

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ