Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Διοίκησης.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Διοίκησης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 26.832,25 € πλέον του Φ.Π.Α. 24 %, ήτοι ποσού 33.271,99 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %.

Δείτε την ΠρόσκλησηΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ