Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για τον καθαρισμό του κτηρίου του ΒΝΣ Μεσολογγίου

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά τον καθαρισμό του κτηρίου του ΒΝΣ Μεσολογγίου για το χρονικό διάστημα από 11-11-2021 έως και 23-12-2021, σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές και ως εξής ημερησίως: τέσσερεις (4) καθαρίστριες με τετράωρη απασχόληση, σύνολο δεκαέξι (16) ώρες ημερησίως από 06:45 έως και 16:00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής και επισήμων αργιών. Η επιφάνεια του κτιρίου είναι 1.124 τ.μ. Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό) 4.100,00 €

 

Δείτε την πρόσκληση