Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην Μίσθωση ενός λεωφορείου των πενήντα (50) θέσεων, για την μεταφορά των μαθητών που φοιτούν στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χανίων από 11/10/21-23/12/2021

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην Μίσθωση ενός λεωφορείου των πενήντα (50) θέσεων, για την μεταφορά των μαθητών που φοιτούν στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χανίων από  11/10/21-23/12/2021

Δείτε εδώ την πρόσκληση