Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην “Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας” για το ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για το χρονικό διάστημα από 11-11-2021 έως 31-12-2021

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην “Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας” για το ΚΠΑ2 Ιωαννίνων, αρμοδιότητας Π.Δ. Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα από 11-11-2021 έως 31-12-2021. Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και τις 28/09/2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00 π.μ. στην έδρα του Κ.Π.Α 2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Ν.ΔΟΣΙΟΥ 6, Ιωάννινα, (τηλ:2651073007 - Υπεύθυνος Κασιούλας Λεωνίδας).

Δείτε εδώ την Πρόσκληση