Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας» για το ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, το ΙΕΚ ΟΑΕΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και το ΚΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για το χρονικό διάστημα από 11-11-2021 έως 23-12-2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά στην “Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας¨ για το ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, το ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  και το ΚΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ αρμοδιότητας Π.Δ.ΗΠΕΙΡΟΥ για τέσσερις (4) καθαρίστριες από 4 ώρες η καθεμία ημερησίως, για το χρονικό διάστημα από 11-11-2021 έως 31-12-2021 οι οποίες θα απασχοληθούν στο ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,3 χλμ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ στα Ιωάννινα, σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές. Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και τις 22-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3ο χλμ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ στα Ιωάννινα, Τ.Κ.45500, (τηλ:2651040858). Υπεύθυνη κ. Μπινάτση Μαρία.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση