Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του ΒΝΣ Άρτας αρμοδιότητας ΠΔΗ, για το χρονικό διάστημα από 7-1-2022 έως 28-2-2022

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά στην “Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας” για το ΒΝΣ Άρτας, αρμοδιότητας Π.Δ. Ηπείρου για τέσσερις (4) καθαρίστριες από 4 ώρες η καθεμία ημερησίως, για το χρονικό διάστημα από 07-01-2022 έως και 28-02-2022 , οι οποίες θα απασχοληθούν στο ΒΝΣ Άρτας , (οδός: Αγ.Βασιλείου 2 Γέφυρα -Εργατικές Κατοικίες, Άρτα), σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές. Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και τις 06/12/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ στην έδρα του ΒΝΣ ΑΡΤΑΣ, Αγ. Βασιλείου 2 Γέφυρα-Εργατικές Κατοικίες, Άρτα, (τηλ:2681074345 - Υπεύθυνες ΒΝΣ: Τσώλα Αναστασία, Λάμπρου Άννα).

Δείτε εδώ την Πρόσκληση