Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του ΒΝΣ Ιωαννίνων αρμοδιότητας ΠΔΗ, για το χρονικό διάστημα από 7-1-2022 έως 28-2-2022

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά στην “Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας” για το ΒΝΣ Ιωαννίνων, αρμοδιότητας Π.Δ. Ηπείρου για έξι (6) καθαρίστριες από 4 ώρες η καθεμία ημερησίως, για το χρονικό διάστημα από 07-01-2022 έως και 28-02-2022 , οι οποίες θα απασχοληθούν στο ΒΝΣ Ιωαννίνων, Τσακάλωφ 10 – Ιωάννινα, σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές. Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και τις 06/12/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ στην έδρα του ΒΝΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τσακάλωφ 10 Ιωάννινα, ΤΚ 45333, (τηλ:2651074776 - Υπεύθυνες ΒΝΣ: Μπίτου Αγγελική, Καραμπεροπούλου Αγγελική).

Δείτε εδώ την Πρόσκληση