Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το ΚΠΑ2 Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστημα από 03-01-2022 έως 28-02-2022

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά στην “Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας” για το ΚΠΑ2 Ιωαννίνων για τρεις (3) καθαρίστριες από 4 ώρες η καθεμία ημερησίως, για το χρονικό διάστημα από 03-01-2022 έως και 28-02-2022 (οδός: Ν.Δοσίου 6 , Ιωάννινα), σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές. Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και τις 03-12-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 π.μ στην έδρα του ΚΠΑ2 Ιωαννίνων, Ν.Δοσίου 6, Ιωάννινα, (τηλ:2651073007 - Υπεύθυνος Κασιούλας Λεωνίδας).