Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου στους ΒΝΣ αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Πελ/ νήσου για τα έτη 2021-2022

Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και την Παρασκευή 29/10/2021 και ώρα 11:30 π.μ. στην έδρα της Περ/κής Δ/νσης Πελ/νήσου Λ. Αθηνών 89, Ρίο 26500. Σφραγισμένες  έγγραφες προσφορές μπορούν επίσης να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Περ/κής Δ/νσης Πελ/νήσου Λ. Αθηνών 89, Ρίο 26500 έως  την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για τον καθαρισμό του κτηρίου του ΒΝΣ Πάτρας

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για τον καθαρισμό του κτηρίου του ΒΝΣ Πάτρας δώδεκα (12)

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για τον καθαρισμό του κτηρίου της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του ΟΑΕΔ

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για τον καθαρισμό του κτηρίου τηςΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του ΟΑΕΔ
Περισσότερα