Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην προώθηση διαφημιστικής καμπάνιας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με θέμα την προβολή των Επαγγελματικών Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. (ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας & ΙΕΚ) αρμοδιότητας Π.Δ. Ηπείρου

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην προώθηση διαφημιστικής καμπάνιας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με θέμα την προβολή των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας & Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ , αρμοδιότητας Π.Δ. Ηπείρου.

Δείε εδώ την Πρόσκληση