Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά την «Αποκατάσταση Βλάβης σε υπόγειο δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. ΟΑΕΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά την «Αποκατάσταση Βλάβης σε υπόγειο δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. ΟΑΕΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», αρμοδιότητας Π.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ σύμφωνα με τις πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές.

Η κατάθεση της σφραγισμένης προσφοράς πρέπει να γίνει έως την Τετάρτη 10/11/2021 και ώρα 12:00μμ., στην έδρα του Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. ΟΑΕΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3ο Χλμ. Ε.Ο.  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ στα Ιωάννινα, Τ.Κ.45500, (τηλ:2651040858).

Δείτε εδώ την Πρόσκληση