Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά την δαπάνη για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του ΚΕΤΕΚ(ΕΠΑΣ-Π.ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ- ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ)

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά την δαπάνη για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του ΚΕΤΕΚ(ΕΠΑΣ-Π.ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ-ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ)

Δείτε εδώ την πρόσκληση