Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών για τον παραθερισμό παιδιών των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ που διαμένουν στην περιοχή αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κατά τη θερινή περίοδο του 2021

Υποβολή προσφορών για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών, για τον παραθερισμό συνολικά (70) παιδιών των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ που διαμένουν στην περιοχή αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κατά τη θερινή περίοδο του 2021, προϋπολογισμού 46.200€» συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ», σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού με αριθμό  2854/53/18-5-2021.

Σας γνωρίζουμε ότι με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με τη διαδικασία της πρόσκλησης, η ανάθεση της παροχής Υπηρεσιών στις Επιχ/σεις που διαθέτουν κατασκηνωτικές Εγκαταστάσεις στην περιοχή αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για τον παραθερισμό των παιδιών των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ που διαμένουν στην ίδια περιοχή κατά τη θερινή περίοδο του  2021.

Δείτε εδώ την Αναλυτική Πρόσκληση