Πρόσκληση για την ανάθεση σε κατασκηνωτικές επιχειρήσειςστην περιοχή αρμοδιότητας ΠΔΑΜΘ για τον παραθερισμό παιδιών υπαλλήλων ΟΑΕΔ κατά τη θερινή περίοδο έτους 2021

Πρόσκληση για την ανάθεση σε κατασκηνωτικές επιχειρήσειςστην περιοχή αρμοδιότητας ΠΔΑΜΘ για τον παραθερισμό παιδιών υπαλλήλων ΟΑΕΔ κατά τη θερινή περίοδο έτους 2021 προϋπολογισμού 46.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δείτε εδώ την πρόσκληση