Πρόσκληση για την παροχή Υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων των Υπηρεσιών του Οργανισμού , αρμοδιότητας Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκηςαπό 01/05/2021-30/06/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , για την παροχή Υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων των Υπηρεσιών του Οργανισμού , αρμοδιότητας ΠΔΑΜΘ , προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσου 37.038,41€ πλέον του ΦΠΑ 24% , ήτοι ποσού 45.927,29€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για το χρονικό διάστημα από 01/05/2021-30/06/2021

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ