Πρόσκληση που αφορά την δαπάνη για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του ΚΕΤΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΠΑΣ-ΙΕΚ-ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ)

Πρόσκληση που αφορά την δαπάνη για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του ΚΕΤΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΠΑΣ-ΙΕΚ-ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ)

 

Δείτε εδώ την πρόσκληση