Προσωρινοί πίνακες για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση δύο προγραμμάτων κατάρτισης 24 εθελοντών Καταδρομέων της Λέσχης Καταδρομέων Ημαθίας, -μέλος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

 Προσωρινοί πίνακες για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση δύο προγραμμάτων κατάρτισης 24 εθελοντών Καταδρομέων της Λέσχης Καταδρομέων Ημαθίας, -μέλος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με αριθμό Μητρώου 8/2009, του νομού Ημαθίας- με τίτλους: 1) «Διάσωση από βράχο, βασικές αρχές βουνού και ορειβασίας» (διάρκεια 50 ώρες-12 άτομα) και 2) «Ορειβασία σε χειμερινό βουνό-προσανατολισμός και βασικές αρχές μετεωρολογίας» (διάρκεια 50 ώρες-12 άτομα).

 Ανακοίνωση

 Αποτελέσματα προγράμματος 1

 Αποτελέσματα προγράμματος 2