Προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα ψηφιακής κατάρτισης 1.500 ανέργων ΟΑΕΔ - Google Ελλάδας - Β Κύκλος

 Προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα ψηφιακής κατάρτισης 1.500 ανέργων ΟΑΕΔ - Google Ελλάδας - Β Κύκλος.
 

 Δελτίο τύπου

 Προσωρινός πίνακας ωφελουμένων

 Προσωρινός πίνακας επιλαχόντων 

 Προσωρινός πίνακας αποκλειομένων