Προσωρινός Πίνακας Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τη Δράση Εξειδικευμένο Πρόγραμμα κατάρτισης " Εργάτης φύλλου μετάλλου - Συγκολλητής μετάλλων " για 30 ανέργους,κατοίκους του Δήμου Ασπροπύργου.

Προσωρινός Πίνακας Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τη Δράση  Εξειδικευμένο Πρόγραμμα κατάρτισης " Εργάτης φύλλου μετάλλου - Συγκολλητής μετάλλων " για 30 ανέργους, κατοίκους του Δήμου Ασπροπύργου.

Αποτελέσματα