ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: